CO PROVÁDÍME

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE VŠECH FÁZÍCH

  • ARCHITEKTONICKÁ STUDIE STAVBY – ZDE UVIDÍTE JAK BUDE VÁŠ DOMEČEK VYPADAT, JEDNÁ SE O NÁVRH BEZ DETAILNÍHO KÓTOVÁNÍ A ZNAČENÍ
  • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ – JEDNÁ SE O DOKUMENTACI NA KTEROU VÁM STAVEBNÍ ÚŘAD UDĚLÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ (ODBORNÍCI DLE TÉTO DOKUMENTACE DOKÁŽÍ DŮM POSTAVIT)
  • PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE – PRO PŘEDSTAVU SI VEMTE NÁVOD NA SKŘÍŇ Z IKEI, JEDNÁ SE O DETAILNÍ NÁVOD PRO REALIZACI STAVBY
  • SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVEB – TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA PRO ÚČELY KOLAUDACE, POKUD BYLY NA STAVBĚ UČINĚNY ZMĚNY OPROTI POVOLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
  • PASPORT STAVEB – JEDNODUCHÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY S VÝKRESEM SKUTEČNÉHO STAVU

NĚKDY NEPŘÍJEMNÁ A ČASOVĚ NÁROČNÁ PRÁCE S ÚŘADY

  • VE FÁZI NÁVRHU OVĚŘÍME ZDA JE VÁŠ DŮM, Z HLEDISKA LEGISLATIVY, REALIZOVATELNÝ
  • ZÍSKÁME POVOLENÍ PRO VAŠI STAVBU
  • VŠECHNA VYJÁDŘENÍ UCHOVÁVÁME V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, PO UKONČENÍ ŘÍZENÍ VÁM JE ZAŠLEME EMAILEM

VÝKAZ VÝMĚR, POLOŽKOVÝ ROZPOČET

  • VÝKAZ VÝMĚR JE VÝPIS MATERIÁLŮ A PRACÍ, KTERÉ BUDOU PRO STAVBU POTŘEBA, SLOUŽÍ K ZADÁNÍ ZAKÁZKY REALIZAČNÍ FIRMĚ
  • POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÁM POVÍ KOLIK BUDE STAVBA STÁT